English  –  עמוד בית  –  תוכניות נוער  –  החניכים  –  גלרית תמונות  –  גלרית וודיאו  –  תקשורת  –  תרומות  –  צור קשר

מאת גב' זיוה מקונן-דגו,
מנכ"לית, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה

מאת מר קסהון וונדה,
יועץ ראש העיר בעניין
הקהילה האתיופית בירושלים

מאת גב' שרה נורמן,
מנהלת המחלקה לתאטרון
אגף האמנויות, עיריית ירושלים

מאת מר אלי אברהם,
מנהל היחידה למדיה חברתית
החטיבה לקידום נוער וצעירים, עריית ירושלים
English  –  עמוד בית  –  תוכניות נוער  –  החניכים  –  גלרית תמונות  –  גלרית וודיאו  –  תקשורת  –  תרומות  –  צור קשר