English  –  עמוד בית  –  תוכניות נוער  –  החניכים  –  גלרית תמונות  –  גלרית וודיאו  –  תקשורת  –  תרומות  –  צור קשר

במרכז מלכת שבא
הופעת סוף שנה

הקלק לראות קליפים

סדנת ג'אז
במרכז האמריקני

הקלק לראות קליפים

הופעה חגיגת
בקידום נוער

הקלק לראות קליפים

Yeshiva University
מבקרת במרכז

הקלק לראות קליפים

הורי החניכים נהנים
משיעור לדוגמה

הקלק לראות קליפים

בינלאומי
כנס ירוק

הקלק לראות תמונות!

פסטיבל במה אחת
בבית אבי חי

הקלק לקבל פרטים

היירספריי!

הקלק לראות וידיאו

יריד חנוכה
עם ראש העיר ברקת

הקלק לראות תמונות

Yeshiva University
חוזרת למרכז

הקלק לראות וידאו

סדנת אומנות חדשה

הקלק לראות
גלרית תמונות

פינה אתיופיץ
בפסטיבל דרך בית לחם

הקלק לראות
תמונות וודיאו

תחרות סוכות מדברות
של בית אבי חי

הקלק לראות יותר

היומן של אזנש

הקלק לקבל פרטים

קייטנת מלכת שבא
למורשת אתיופית

הקלק לראות תמונות, וידאו
ויומן חינוכי!