English  –  עמוד בית  –  תוכניות נוער  –  החניכים  –  גלרית תמונות  –  גלרית וודיאו  –  תקשורת  –  תרומות  –  צור קשר
      

במהלך חופשת פסח 2014, שלושה מבני הנוער של מלכת שבא אירגנו וניהלו קייטנה עבור 40 ילדים אתיופיים בתלפיות, כחלק מתוכנית הקייטנות של מרכז שנטל קריי.

הילדים ציפו בסרט על מבצעי משה ושלמה, עליהם לא ידעו כמעט כלום, אשר השווה אותם ליציאת מצרים. אחר כך, חמישה מהילדים התבקשו לעמוד ולהתחיל ללכת במקום, כאשר בת אל נהילה את הקבוצה בדו-שיח על היציאה מאתיופיה.

אחרי עשר דקות, כאשר הילדים התייפו ולא יכלו ללכת יותר, בת אל פנתה אליהן ושאלה אותם אם היו עייפים אחרי עשר דקות של הליכה, איך הם חשבו שהילדים הרגישו שהלכו במשך חודשיים במדברי סודן?

אחר כך התפצלה הקבוצה. בת אל לקחה קבוצה כדי ללמד אותם ריקוד אתיופי, והצטערה מאד לראות עד כמה הילדים היו מנותקים מכל דבר הקשור לשרשיהם האתיופיים. הקבוצה השנית התעסקה בסדנת אומנות, בה פיסלו את היציאה מאתיופיה בפלסטלינה.

אחרי זה הילדים דיברו על מה שלמדו, עם מוסיקה אתיופית ברקע.
English  –  עמוד בית  –  תוכניות נוער  –  החניכים  –  גלרית תמונות  –  גלרית וודיאו  –  תקשורת  –  תרומות  –  צור קשר

הקלק לראות עוד ארועים
בארכיון החדשות

פינה אתיופית בפסטיבל
דר' בית לחם 2014

הקלק לראות
תמונות וודיאו

חוויה אתיופית
במרכז ישראל OU

הקלק לראות
תמונות וודיאו

סדנת אומנות חדשה

הקלק לראות
גלרית תמונות

הופעת ריקוד
בבית הנשיא

הקלק לראות
תמונות וודיאו

קייטנת מלכת שבא
למורשת אתיופית

הקלק לראות תמונות,
ויומן חינוכי!